I systemet kommer inga anställda/medlemmar som avslutar sin anställning/sitt medlemskap behålla samma rabatter. Om de vill fortsätta med tandvårdsförsäkringen, måste detta avtalas med oss, så att vi kan erbjuda en alternativ lösning. Åldersgränsen för systemet är 18–69 år. Familjemedlemmar erbjuds samma rabatt som den anställde/medlemmen.

Kontakta oss för en prisuppgift!