Om Svensk tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkringen tecknas genom svensk tandvårdsförsäkring, en produkt från Nordic Benefits AS, som i sin tur följer Finansinspektionens regelverk.

Nordic Benefits har utsetts till distributionspartner åt Collinson, en global ledare inom kundfördelar och lojalitetsprogram, med huvudkontor i London. Samarbetet kommer göra det möjligt för oss att expandera erbjudandet till att omfatta ytterligare attraktiva kundfördelsprodukter från Collinson i Norden.

Världsledande inom lojalitets- och förmånsprogram. Collinson hjälper andra företag att förvärva, behålla och tjäna pengar på kunder över fyra specialområden inom lojalitet, reseupplevelser, försäkring och assistans.

Innovation har alltid varit kärnan i Collinson. Som ett privat, familjeägt företag, har de möjlighet att göra långsiktiga investeringar i produktutveckling för att stödja våra kunders ambitioner. Collinsons erfarna styrelse och ledningsgrupp stöds av mer än 2 000 passionerade människor på 18 platser runt om i världen.

Vi erbjuder:

  • En försäkring som betalar plötsliga och oförutsedda tandläkarkostnader.

  • En forsikring som alle kan ta seg råd tid, uavhengig av inntekt og stilling.

  • En försäkring anpassad till de anställdas sjuk- och hälsoförsäkringssystem.

  • En försäkring som på ett enkelt sätt kan ingå i förmånssystem hos förbund och föreningar.

  • En försäkring som är värdefull och som vi vet kommer att användas.

  • En försäkring som garanterar att du går på årliga tandkontroller och därmed minskar risken för allvarliga sjukdomar.

  • En försäkring som är tillgänglig för både gamla och unga.

  • En försäkring som bidrar till att skapa social jämlikhet.

  • En försäkring där hela familjen kan inkluderas.

  • En försäkring som gör att du slipper åka utomlands för att få behandling.