Sekretess

Svensk Tandvårdsförsäkring representerar en försäkringsgivare.

Så här använder vi information om dig

Som försäkringsgivare och uppgiftshanterare, samlar vi in och behandlar information om dig, så att vi kan leverera de produkter och tjänster du har begärt. Vi mottar också personlig information från dig regelbundet, medan dina rättigheter fortfarande är giltiga. Detta kommer att innefatta namn, adress, hälsoupplysningar, riskinformation och annan information som är nödvändig för oss att:

  • Uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig;
  • utfärda försäkringsdokument;
  • behandla skadeanmälan eller i samband med andra frågor du kan ha
  • upprätthålla ditt försäkringsavtal (inklusive skadeanmälningar, försäkringsadministration, betalningar och andra transaktioner); och upptäcka, utreda och förebygga fall som kan vara olagliga eller kan leda till att ditt försäkringsavtal sägs upp eller behandlas som om det aldrig har existerat.

En del av de personuppgifter du uppger kan vara känslig information. Detta inkluderar uppgifter som rör hälsa och/eller medicinska journaler. Eftersom vi behöver samtycke för att samla in och hantera känslig information, kommer detta att inhämtas från dig när det är aktuellt. Observera att vi inte kan erbjuda dig en försäkring eller behandla en anmälan om du inte accepterar att vi hanterar relevant känslig information.

För att administrera ditt försäkringsavtal och behandla eventuella anmälningar, kan din information komma att delas med betrodd tredje part. Detta inkluderar medlemmar av The Collinson Group, Cloud Insurance, som är driftansvariga för vårt försäkringssystem och BizView Systems, som är administratör för vår verksamhetsstyrning, eftersom dess företag ger administrativt stöd för vår räkning. Inga av ovan nämnda företag är baserade utanför EU, där andra lager och regler för sekretess gäller. Där det är möjligt kommer vi att ha strikta avtalsvillkor för att säkerställa att din information förblir trygg och säker.

Vi kommer inte att dela din information med någon annan, såvida du inte samtycker till detta, eller om vi måste göra det till följd av ett krav från Finansstyrelsen eller andra tillsynsmyndigheter.

Hantering av dina uppgifter

Dina uppgifter kommer huvudsakligen att hanteras på grund av att de är:

  • nödvändiga för att kunna administrera ditt försäkringsavtal hos oss;
  • av allmänt intresse eller avgörande betydelse för dig: eller
  • för att säkra våra legitima affärsintressen.

Om det råder någon osäkerhet kring ovanstående, kommer vi att be om ditt samtycke för att hantera dina uppgifter.

Så här lagrar och skyddar vi dina uppgifter

Alla personuppgifter som har samlats in av oss lagras på säkra servrar som huvudsakligen finns i Norge och Storbritannien. Hälsorelaterade uppgifter om dig lagras endast i Norge och hos vår försäkringsgivare i England, som följer samma stränga regelverk när det gäller sekretess och integritetsskydd.

Vi måste behålla och hantera dina personuppgifter under försäkringsperioden och efter denna tid så att vi kan uppfylla våra lagstadgade skyldigheter eller för att kunna möta naturliga förfrågningar från våra tillsynsmyndigheter.

Vi har också säkerhetsåtgärder på plats på våra kontor för att skydda den information du har gett oss.

Så här kan du få tillgång till din information och korrigera något som är fel

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har lagrat om dig. Om du vill ha en kopia av alla eller delar av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

E-post: kundservice@svensktvf.se

https://www.svensktandvardsforsakring.se

Postadress:
Nordic Benefits AS
Strandveien 50
1366 Lysaker.

Detta är normalt sett kostnadsfritt, men i vissa fall kan vi antingen kräva ett skäligt belopp för denna tjänst, eller vägra att ge dig denna information, om din begäran uppenbarligen är obefogad eller överdriven.

Vi kommer att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår klagomålsadministratör med hjälp av uppgifterna ovan. Du kan också klaga direkt till Datainspektionen. Ytterligare information finns på https://www.datainspektionen.se