Vad gör mest ont? Borrandet eller priset?

Hvilken forsikring ønsker du?

SILVER FÖRSÄKRING

 • En prisvärd produkt anpassad för ungdomar
 • 23-69 år
 • Täcker behandlingar upp till kr 10 000 per år (inte protesbehandling)
 • 750 kr självrisk per skada

GULD FÖRSÄKRING: 

 • Ett minimum för dig som är vuxen
 • 23-69 år
 • Täcker behandlingar upp till kr 20 000 per år
 • Kr 750 självrisk per skada
Mer information

PLATINA FÖRSÄKRING: 

 • Vårt bästa erbjudande för dig som vill ha extra säkerhet
 • 23-69 år
 • Täcker behandlingar upp till kr 40 000 per år
 • Kr 750 självrisk per skada

Vill du försäkra familjemedlemmar också

kr
196
/mån
Du betaler kr 2352 én gang i året.
Du sparer 120 kr per år sammenlignet med å betale kvartalsvis.
Köp

Nord Försäkring erbjuder dig och dina familjemedlemmar tandvårdsförsäkring från Svensk Tandvårdsförsäkring

Nord Försäkring erbjuder försäkring för att säkerställa din tandhälsa och ge dig ekonomisk förutsägbarhet. Vi erbjuder en full tandvårdsförsäkring, som försäkrar dig mot oförutsedda kostnader i förbindelse med tandläkarbehandling, enligt gällande försäkringsvillkor.

Du väljer täckning – Silver, Guld eller Platina – baserat på dina behov.

Våra försäkringar

Silver

Prisvärd produkt anpassad för ungdomar
kr */mnd
Kr 750 självrisk per skada
Ingen begränsning i antal fall under försäkringsperioden.
Täcker behandlingar upp till kr 10 000 per år (inte protetisk behandling)

Guld

Ett minimum för dig som är vuxen
kr */mnd
Kr 750 självrisk per skada
Ingen begränsning i antal fall under försäkringsperioden.
Täcker behandlingar upp till kr 20 000
per år
Ger en engångsbetalning på kr 15 000 om cancer i munhålan diagnostiseras under försäkringsperioden.

Platina

Vårt bästa erbjudande för dig som vill ha extra säkerhet
kr */mnd
Kr 750 självrisk per skada
Ingen begränsning i antal fall under försäkringsperioden.
Täcker behandlingar upp till kr 40 000
per år
Ger en engångsbetalning på kr 30 000 om cancer i munhålan diagnostiseras under försäkringsperioden.
[Ingen av våre forsikringer er egnet for dem med full Helfo-refusjon. Informasjon om hvilke tilstander som gir refusjon]

Krav för att köpa

Du är mellan 23 och 69 år.

Du behandlas av en kvalificerad tandläkare som är medlem av den norska tandläkarföreningen eller den svenska motsvarigheten, och har licens för att praktisera i Norge, Sverige eller Danmark.

Du måste ha nollställt tandstatus när du köper försäkringen. Det innebär att du vid tidpunkten för köpet inte är i behov av behandling eller har ett tillstånd som kräver behandling.

Du måste gå till regelbundna tandvårdskontroller eller rutinundersökningar hos en tandläkare/tandhygienist. Med regelbundna kontroller menas minst en gång under en period på 15 månader, för att försäkringen ska vara giltig.

Om det vid tidpunkten för köpet är mer än 15 månader sedan den senaste kontrollen hos tandläkare/tandhygienist, bör du så snart som möjligt göra en undersökning och bekräfta nollstatus, så att din försäkring ska vara giltig.

Typiska behandlingar

Kostnader i samband med de vanligaste behandlingarna vi känner till, och som inte täcks av det offentliga socialförsäkringssystemet (Särskilt tandvårdsbidrag)

Rotfyllning

Hål i tänderna

Byte av spruckna fyllningar

Utdragning av tänder

Ett behandlingstillfälle kan omfatta fler ingrepp än bara ett, och man behöver bara betala en självrisk tills man är färdigbehandlad.

Varför tandvårdsförsäkring?

Ekonomiska skäl

Ekonomisk förutsägbarhet vid oförutsedda utgifter hos tandläkaren.

Möjlighet att betala premien kvartalsvis, vilket dras från ditt betalkort/kreditkort.

Självrisken är endast 750 kr per skada.

Möjlighet att försäkra familjemedlemmar på samma försäkring.

Oavsett ålder – samma täckning, samma pris.

Hälsoskäl

Munnen är ingången till kroppen och bra munhygien stärker kroppens immunförsvar.

Flera studier indikerar att bakterier från munnen kan kopplas till flera allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och artrit.

Studier visar att de som får professionell tandrengöring minst två gånger per år, minskar risken för hjärtinfarkt med 24 procent. Samma grupp fick också minskad risk för stroke med 13 procent.

Modal open