Silver

Prisvärd produkt anpassad för ungdomar

kr
*/mnd
Kr 750 självrisk per skada
Ingen begränsning i antal fall under försäkringsperioden.
Täcker behandlingar upp till kr 10 000 per år (inte protesbehandling).

Guld

Ett minimum för dig som är vuxen
kr */mnd
Kr 750 självrisk per skada
Ingen begränsning i antal fall under försäkringsperioden.
Täcker behandlingar upp till kr 20 000
per år.
Ger en engångsbetalning på kr 15 000 om cancer i munhålan diagnostiseras under försäkringsperioden.

Platina

Vårt bästa erbjudande för dig som vill ha extra säkerhet
kr */mnd
Kr 750 självrisk per skada
Ingen begränsning i antal fall under försäkringsperioden.
Täcker behandlingar upp till kr 40 000
per år.
Ger en engångsbetalning på kr 30 000 om cancer i munhålan diagnostiseras under försäkringsperioden.

Krav för att köpa

Du är mellan 23 och 69 år.

Du behandlas av en kvalificerad tandläkare som är medlem av den norska tandläkarföreningen eller den svenska motsvarigheten, och har licens för att praktisera i Norge, Sverige eller Danmark.

Du måste ha nollställt tandstatus när du köper försäkringen. Det innebär att du vid tidpunkten för köpet inte är i behov av behandling eller har ett tillstånd som kräver behandling.

Du måste gå till regelbundna tandvårdskontroller eller rutinundersökningar hos en tandläkare/tandhygienist. Med regelbundna kontroller menas minst en gång under en period på 15 månader, för att försäkringen ska vara giltig.

Om det vid tidpunkten för köpet är mer än 15 månader sedan den senaste kontrollen hos tandläkare/tandhygienist, bör du så snart som möjligt göra en undersökning och bekräfta nollstatus, så att din försäkring ska vara giltig.