Tandvårdsförsäkring är en produkt som är avsedd för att täcka patientens kostnader vid behandling av nya och oförutsedda tandläkarutgifter. Produkten är utvecklad med syfte för att ge patienter en ekonomisk förutsägbarhet och hälsofördelar. När du som tandläkare upptäcker omständigheter som kräver behandling, kommer behandlingen att kunna täckas av försäkringen. Vi beräknar ersättningsbeloppet i förhållande till den täckning patienten har tecknat. Försäkringen täcker naturligtvis inte tidigare identifierade behandlingsbehov eller påbörjade behandlingar.

Hur behandlar man en patient med tandvårdsförsäkring?

Alla patienter behandlas på samma sätt som tidigare. Behandlingen måste ske i Skandinavien. Efter avslutad behandling mottar patienten kvitto med beskrivning av vilken behandling som utförts. Kvitto tillsammans med journal, skickas av patienten till Svensk Tandvårdsförsäkring, och ersättning betalas direkt till kunden.

Fördelar för dig som tandläkare

  • Patienterna behöver inte uppsöka tandläkare utomlands för att få billigare behandling
  • Med tandvårdsförsäkring har alla patienter möjlighet att genomföra kostsamma och oförutsedda tandbehandlingar
  • Säkerställer att patienten kommer till den årliga rutinundersökningen
  • Minskning av obetalda kundfordringar
  • Det enda du behöver tänka på är att föra journal enligt gällande regler

Förmedla tandvårdsförsäkring

Alla tandläkare är välkomna att kontakta oss för att få en genomgång av produkt och villkor. Alla tandläkare/kliniker som vill informera sina patienter om försäkringssystemet kommer få möjlighet till detta