Vår mun och tillståndet i den betyder mycket mer än vi tror, både rent hälsomässigt och ekonomiskt. Vi kan inte garantera bättre tandhälsa, men en ekonomisk förutsägbarhet för enskilda personer och familjer.

Typiska behandlingar

Kostnader i samband med de vanligaste behandlingarna vi känner till, och som inte täcks av det offentliga socialförsäkringssystemet (Särskilt tandvårdsbidrag)

Rotfyllning

Hål i tänderna

Byte av spruckna fyllningar

Utdragning av tänder

Ett behandlingstillfälle kan omfatta fler ingrepp än bara ett, och man behöver bara betala en självrisk tills man är färdigbehandlad.

Krav för att köpa

Du behandlas av en kvalificerad tandläkare som är medlem av den norska tandläkarföreningen eller den svenska motsvarigheten, och har licens för att praktisera i Norge, Sverige eller Danmark.

Du måste ha nollställt tandstatus när du köper försäkringen. Det innebär att du vid tidpunkten för köpet inte är i behov av behandling eller har ett tillstånd som kräver behandling.

Du måste gå till regelbundna tandvårdskontroller eller rutinundersökningar hos en tandläkare/tandhygienist. Med regelbundna kontroller menas minst en gång under en period på 15 månader, för att försäkringen ska vara giltig.

Om det vid tidpunkten för köpet är mer än 15 månader sedan den senaste kontrollen hos tandläkare/tandhygienist, bör du så snart som möjligt göra en undersökning och bekräfta nollstatus, så att din försäkring ska vara giltig.