Du kommer att märka att tröskeln är ganska hög för att ekonomiskt stöd ska kunna ges. Därför är det också viktigt att du är noggrann med tandhygien och att du regelbundet får dina tänder kontrollerade av din tandläkare. Vår försäkring täcker de flesta kostnader som det inte ges ekonomiskt stöd för, med en grundläggande förutsättning att du går på regelbundna kontroller hos din tandläkare.

I Försäkringsvillkoren kan du se en detaljerad beskrivning av vad vi täcker och i vilka fall vi inte betalar ut ersättning.

Två lagar avgör vem som får gratis tandvård och vem som måste betala helt eller delvis. Folketrygdlagen och lag om tandvårdstjänsten, där den senare säkerställer att tre grupper får gratis behandling. Betalning sker över landstingets budgetar.

Grundprincipen för tandhälsa

Fri tandvård för barn och unga

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år. När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder. Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till Folktandvården. Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Allmänt tandvårdsbidrag

Vad: Du får 300 kronor per år om du är 20-29 år eller över 75 år. Är du 30-74 år får du 150 kronor per år i bidrag.

Hur: Bidraget betalas ut direkt till tandläkaren eller tandhygienisten men det är du som bestämmer om det ska användas eller inte. Kan sparas i två år.

Högkostnadsskydd

Vad: Gäller alla vuxna från 20 år. Upp till 3 000 kronor betalar du själv. För åtgärder med ett referenspris mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor får du ersättning för 50 procent av kostnaderna. För tandvård med referenspris på över 15 000 kronor får du ersättning för 85 procent av kostnaderna.

Hur: Du behöver inte ansöka, försäkringskassan betalar ersättning direkt till tandvården.

Läs mer om fri tandvård för barn och unga här

Allmänna regler

Karies – tandlossning

Du betalar för kostnader som uppstår på grund av karies och bakterier efter att du har fyllt 20 år, om du är frisk. Karies anses vara ett resultat av dålig tandborstning och felaktig kost. Om du förlorar en tand på grund av att den har angripits av karies, måste du själv betala för en ny. Om du måste få rotfyllning, betalar du allt själv. Staten betalar en del av kostnaden om käkkirurgi krävs för att ta bort roten på en tand. Om dina tänder lossnar på grund av att du har marginell parodontit (inflammation) kan du få ekonomiskt stöd för att sätta in implantat, protes eller liknande, även om dålig tandhygien är en bidragande faktor även här.

Karies – sjukdom

Du betalar bara en del av kostnaderna om hål eller skador är medfödda eller uppstått på grund av förvärvade sjukdomar, mycket sällsynta sjukdomar, cancer, allvarliga psykiska störningar m.m. Detsamma gäller om problemen beror på att du blivit torr i munnen på grund av exempelvis användning av piller. Staten betalar dock ingenting, även om du uppfyller alla krav för ekonomiskt stöd, om du inte har besökt tandläkare på några år. Då kan det hävdas att orsaken till karies m.m. är annan än sjukdomarna. Endast allvarligt mentalt sjuka personer får ekonomiskt stöd även om de inte regelbundet går till tandläkaren.

Syreangrepp

Du betalar om orsaken är att du har druckit för mycket läsk eller juice. Staten betalar om orsaken är magsyra, om syraangreppet uppstått på grund av sjukdom eller liknande. Folketrygdens regler baseras inte på sjukdomsbilden, utan på orsakerna. En omfattande och komplex lagstiftning avgör vem som har rätt till ekonomiskt stöd.

Visdomständer

Du betalar om visdomständerna måste dras ut efter att de har kommit fram och fått hål. Staten betalar stora delar av kostnaderna om visdomständerna ligger fel och dras ut innan de kommer fram.

Tandställning

Du betalar hela kostnaden om du vill korrigera sneda tänder från att du är 19 år, om inte behovet för käkortopedisk behandling är ”mycket stort”. Fram till det år du fyller 18 år, betalar du en procentandel av kostnaderna beroende på behov. Det finns syskonrabatt. Staten betalar 100 procent om det finns ett ”mycket stort behov”. Om det finns ett ”stort behov” betalar staten 75 procent och om det finns ett ”tydligt behov” betalar staten 40 procent. Dessa procentandelar måste tas med en nypa salt: Om tandläkaren är dyrare än det staten täcker, måste patienten betala mellanskillnaden. Mellanskillnaden läggs till den procentandel man betalar.

Berusning och tänder

Du betalar ingenting för tandvård på rehabiliteringsinstitution. Staten betalar så länge du är där. Budgetar kan avgöra vilken typ av behandling du får. Är behandlingen halvfärdig när du lämnar institutionen måste du betala resten själv. Om du fortsätter med metadon eller Subutex leder detta ofta till karies på grund av muntorrhet. Då kan du få ekonomiskt stöd från socialförsäkringen, men bara om du har gått regelbundet till tandläkare.

Tänder och olyckor

Du betalar endast en del av kostnaderna om du slår ut tre tänder i jobbet, eftersom socialförsäkringen anser att det är en arbetsskada. Om det inträffar på fritiden, och du har privat försäkring, betalar du eventuellt bara självrisk till försäkringsbolaget. Socialförsäkringen betalar delar av kostnaderna när ”skadan är omfattande utifrån en helhetsbedömning av tändernas funktion och estetik”. Tandläkaren måste ansöka om ekonomiskt stöd. Om kravet skickas in senare än sex månader efter att behandlingen slutfördes, får du ingen ersättning. Det ges endast ekonomiskt stöd för behandling första gången.

Ekonomiskt stöd till tandvård

Följande fall får man offentligt ekonomiskt stöd för i Sverige. Detta är relativt sällsynta sjukdomar och de förekommer i liten grad. Dessa fall täcks inte av försäkringen och följaktligen kan ersättning inte förväntas från Norsk Tannhelseforsikring. Här är listan över diagnoser och tillstånd som kan ge rätt till ersättning från socialförsäkringen:

 • Ovanligt medicinskt tillstånd (fråga tandläkaren)
 • Läpp-, käk- och gomspalt
 • Tumörer i munhålan, angränsande vävnad eller i huvudområdet i övrigt
 • Infektionsförebyggande behandling vid särskilda medicinska tillstånd (organtransplantation, olika typer av cancer, HIV/AIDS)
 • Sjukdomar och avvikelser i mun och käke (tand- och käkkirurgisk behandling)
 • Parodontit (tandköttssjukdom)
 • Tandutvecklingsstörningar (medfödda tillstånd)
 • Bettanomalier (tandställning/käkortopedi)
 • Patologisk förlust av tandsubstans genom nötning/erosion (svårt tandslitage)
 • Hyposalivation (muntorrhet)
 • Allergiska reaktioner mot tandlagningsmaterial (i munhåla eller på hud)
 • Tandskada vid godkänd arbetsskada
 • Tandskada vid olycka som inte är arbetsskada (fritidsolyckor)
 • Kraftigt nedsatt förmåga till egenvård vid långvarig sjukdom eller vid långvariga funktionsnedsättningar (tillstånd som har varat i mer än ett år och orsakat försämrad tandhälsa)
 • Hel eller delvis tandförlust, utan egna tänder i underkäken (och utan möjlighet att kunna använda lös protes)