Vill du klaga på något?

För att vi ska kunna bli bättre och ha de mest nöjda kunderna måste du höra av dig till oss när du är missnöjd. Vi gör alltid vårt yttersta för att lösa ditt ärende effektivt och rättvist.

1. Prata med en av våra anställda

Prata först med en av våra anställda. De kan ofta hjälpa dig med en lösning direkt. Kanske hela situationen beror på ett missförstånd eller att vi har gjort fel under en stressig dag? Ge oss en chans att rätta till det. Kontakta oss genom att ringa 20 14 10 60.

2. Kontakta klagonämnd

Om ni inte kommer överens om att avsluta klagomålet utan vill driva den vidare, kan du kräva att ärendet behandlas av vår oberoende klagonämnd. Denna består av tre personer, vara minst en medlem ska ha juridisk bakgrund med erfarenhet från konsumentärenden knutna till försäkring, och minst en medlem ska ha odontologisk (tandläkare) kompetens och erfarenhet. Behandlingen av nämnden sker utan kostnad för den klagande.

Nämnden avgör om behandlingen av ärendet ska fortsätta på Företagets bekostnad eller avslutas. Den försäkrade ska informeras om utfallet av nämndens behandling. Nämndens ordförande har rätt att avslå de klagomål som uppenbarligen inte kommer gå igenom.

Behandlingstid i nämnden ska i normala fall inte överstiga åtta veckor.

Klagomål till Klagonämnd måste vara skriftligt och skickas till: klagomal@svensktvf.se

3. Finansklagonämnd

Försäkringstagaren kan också välja att skicka in ärendet till Finansklagonämnden, se mer information på: Personförsäkringsnämnden