Vilka alternativ finns för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land?

  • Du som vill söka planerad tandvård utomlands kan välja mellan att ansöka om ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättningen i efterhand eller att ansöka om ersättningen i efterhand utan att ha ett förhandsbesked.

Vad är ett förhandsbesked?

  • Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar som du kan få för tandvården och när du kan få den. Du får beskedet innan du åker och när du fått vården ansöker du om ersättningen.

Kan jag få ett förhandsbesked?

  • Ja, om du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. (Du är försäkrad i Sverige om
  • du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig.
  • vården som du planerar skulle ha bekostats inom det allmänna om du hade fått vården i Sverige
  • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Hur mycket ersättning får jag om jag har ett förhandsbesked?

  • Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i Sverige betalar du mellanskillnaden.

Vad kan jag få ersättning för om jag har ett förhandsbesked?

  • Du kan få ersättning för tandvård, läkemedel samt för både privat och offentlig tandvård i ett annat EES-land.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift?

  • Nej, du kan inte få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift som du har haft i samband med ett beviljat förhandsbesked.

Hur ansöker jag om ett förhandsbesked?

  • Du ansöker om förhandsbesked här.