GOD TANDHÄLSA KOSTAR INTE SKJORTAN. DÅLIG, DÄREMOT…

Det finns många anledningar till varför god tandhälsa är så mycket mer än vad vi normalt sett tänker på, nämligen ”inga hål”. Vår mun och tillståndet i den betyder mycket mer är vi tror, både rent hälsomässigt och ekonomiskt. Vi kan inte garantera bättre tandhälsa, men en ekonomisk förutsägbarhet för enskilda personer och familjer.

Varför tandvårdsförsäkring?

Ekonomiska skäl

 • Ekonomisk förutsägbarhet vid oförutsedda utgifter hos tandläkaren.
 • Möjlighet att betala premien kvartalsvis, vilket dras från ditt betalkort/kreditkort.

 • Självrisken är endast 750 kr per skada.

 • Möjlighet att försäkra familjemedlemmar på samma försäkring.

 • Oavsett ålder – samma täckning, samma pris.

Hälsoskäl

 • Munnen är ingången till kroppen och bra munhygien stärker kroppens immunförsvar.

 • Flera studier indikerar att bakterier från munnen kan kopplas till flera allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, KOL och artrit.

 • Studier visar att de som får professionell tandrengöring minst två gånger per år, minskar risken för hjärtinfarkt med 24 procent. Samma grupp fick också minskad risk för stroke med 13 procent.

Svensk Tandvårdsförsäkring erbjuder försäkring som säkrar tandhälsan hos enskilda personer. Som första företag i Norge erbjuder vi en fullständig försäkring som skyddar dig mot oförutsedda kostnader i samband med undersökningar hos din tandläkare. Vi erbjuder denna typ av försäkring till företag, organisationer, offentligt anställda och inte minst genom tandvårdskliniker.

Detta är en unik försäkringsprodukt, som skyddar dig – och eventuellt din familj – under de kommande åren: du undviker det som kan bli stora tandvårdskostnader genom att betala en relativt liten premie en gång om året.

Vi kan erbjuda system som är både frivilliga och gruppbaserade, vilket är helt i linje med vår ambition om att vara störst och bäst på tandvårdsförsäkring i Norge.

Detta täcker försäkringen

Typiska behandlingar

 • Kostnader i samband med de vanligaste behandlingarna vi känner till, och som inte täcks av det offentliga socialförsäkringssystemet (Särskilt tandvårdsbidrag).

 • Behandlingar som täcks kan vara

  • Hål i tänderna
  • Byte av spruckna fyllningar
  • Rotfyllning
  • Insättning av brygga/krona/implantat
  • Utdragning av tänder
 • Ett behandlingstillfälle kan omfatta fler ingrepp än bara ett, och man behöver bara betala en självrisk tills man är färdigbehandlad.

 • Karantän

  • Försäkringen måste ha gällt i minst 90 dagar för att försäkringen ska kunna användas
  • Tidigare fyllningar eller rotfyllningar som behandlats under de senaste två åren täcks inte
  • Lagning eller reparation av tidigare protetisk behandling som utförts under de senaste fem åren täcks inte

Krav för att köpa

 • Du behandlas av en kvalificerad tandläkare som är medlem av den norska tandläkarföreningen eller den svenska motsvarigheten, och har licens för att praktisera i Norge, Sverige eller Danmark.

 • Du måste ha nollställt tandstatus när du köper försäkringen. Det innebär att du vid tidpunkten för köpet inte är i behov av behandling eller har ett tillstånd som kräver behandling.

 • Du måste gå till regelbundna tandvårdskontroller eller rutinundersökningar hos en tandläkare/tandhygienist. Med regelbundna kontroller menas minst en gång under en period på 15 månader, för att försäkringen ska vara giltig.

 • Om det vid tidpunkten för köpet är mer än 15 månader sedan den senaste kontrollen hos tandläkare/tandhygienist, bör du så snart som möjligt göra en undersökning och bekräfta nollstatus, så att din försäkring ska vara giltig.

{{ ci_coverages_custom_text }}

Se fullständiga villkor.